Informace o stavu příprav na realizaci zdravotně sociálního zázemí " Klidné místo Libčice"

Nejprve mi dovolte poděkovat za podporu všem občanům Libčic, kteří projektu  fandí a mají zájem o jeho zbudování. 
V roce 2021 bylo vydáno uzemní rozhodnutí a nic by nebránilo pokračovat v další práci,  kdyby se i přes  stavebním úřadem přijaté a vypořádané připomínky paní Peleškové, Králové, manželů Novotných a pánů Flégla a Kaňky  do procesu nevložil pan Ing. Jiří Flégl z Prahy (žalobce) a nezažaloval prostřednictvím advokáta JUDr. Pavla Sedláčka  Krajský úřad   Středočeského kraje , Odbor územního plánovaní a stavebního úřadu (žalovaný) a nežádal zrušení jeho rozhodnutí.
V současné době jsme  ve stádiu dlouhodobé právní bitvy, kde obě strany a RHG spol. s r.o., která je v této fázi pouze osobou zúčastněnou , doplňují svá vyjádření a čeká se na rozsudek.
 
Vše se samozřejmě vleče a nebývale prodražuje. V RHG spol s r.o. z toho určitě radost nemáme. Jako majitelé dvou nemocnic v Roztokách a Kralupech nad Vltavou máme dost svých starostí. Nechceme však, aby se většina obyvatel Libčic, v jejíž zájmu je vybudování daného objektu, musela podřizovat menšině, která si hájí jen své osobní zájmy. 
Hezký den.
 
PhDr. Vladimír Matoušek
Jednatel RHG spol. s r.o.
 
 
1) Kupní smlouva  Kupní smlouva
   
2) Původní projekt Obsah dokumentace DÚR
  Průvodní zpráva
  Souhrnná technická zpráva
  Situace širších vztahů
  Situace celková
  Situace koordinační
  Situace katastrální
  Půdorys 1PP
  Půdorys 2NP
  Půdorys 3NP
  Půdorys 4NP
  Řez A-A
  Řez B-B
  Pohledy JZ a SV
  Pohledy JV a SZ
  PBŘ - situace
  PBŘ
   
3) Doplnění č. 1 Doplnění č. 1 DÚR
  Situace dopravní
  Situace kácení dřevin
  Situace zastínění
   
4) Doplnění č. 2 Doplnění č. 2 DÚR
  Situace koordinační - aktualizace