Informace pro pacienty lůžk. oddělení

Základní informace pro pacienty, klienty, příbuzné.

Vážení pacienti, klienti,

 
vítejte v RHG spol. s r. o. - Nemocnici v Roztokách u Prahy. Naše nemocnice
je určena nemocným bez ohledu na věk, u kterých je nutná dlouhodobá
léčebná, rehabilitační a ošetřovatelská péče, a to v rozsahu, který není
možno zabezpečit ambulantně nebo v domácím prostředí. Samozřejmostí je
komplexní péče poskytována na náležité léčebné úrovni. Naším a Vaším
společným cílem je v rámci daného onemocnění obnova a stabilizace
fyzických a psychických sil. K tomuto cíli nás společně dovede spolupráce
mezi personálem zdravotnického zařízení a Vámi.
Pokud máte v průběhu hospitalizace nějaké dotazy nebo vám není něco
jasné, nebojte se zeptat zdravotnického personálu.
Po přijetí na oddělení vyjadřuje pacient nebo jeho zákonný zástupce svým
podpisem souhlas:
 
  • S pobytem v našem zdravotnickém zařízení.
  • S podáváním informací o jeho zdravotním stavu.
Po celou dobu Vašeho pobytu v našem zařízení je Vám denně k dispozici
kromě týmu registrovaných všeobecných sester a vyškolených ošetřovatelek
i ošetřující lékař. Vaše náměty, připomínky, stížnosti i pochvaly můžete
směřovat nejen k nim, ale i k primářce nemocnice nebo přímo k řediteli zařízení.
 
Péče v našem zařízení probíhá podle následujícího časového rozvrhu:
 
06,00 - 07,00 hod - ranní toaleta, převazy
07,00 - 07,30 hod - snídaně, podávání léků
07,30 - 11,00 hod - vizita, rehabilitace, individuální péče
11,00 - 12,00 hod - oběd, podávání léků
12,00 - 13,00 hod - polední klid
13,00 - 14,00 hod - hygienická péče
14,00 - 17,00 hod - návštěvy
17,00 - 17,30 hod - večeře, podávání léků
19,30 - 21,30 hod - druhá večeře, ukládání pacientů ke spánku
22,00 - 06,00 hod - noční klid
 
Personál nemocnice dbá o denní hygienu pacientů.
Výdej a výměnu nemocničního prádla zajistí zdravotní personál na oddělení.
Osobní hygiena je personálem prováděna denně dle denního režimu
a potřeby pacienta.
Našim klientům zajišťujeme pedikúru, holení a stříhání vlasů.
Samozřejmostí je čistě povlečené lůžko, s ohledem na potřebu pacienta,
dochází k jeho převlečení i několikrát denně.
 
V nemocnici neužívejte sami své vlastní léky či jiné přípravky, aniž byste
o tom informovali ošetřující personál. Léky jsou podávány dle ordinace ošetřujícího lékaře.
Rehabilitační péče je poskytována dle ordinace lékaře.
Fyzioterapeuti ve spolupráci se zdravotnickým personálem zajišťují cvičení na lůžku,
nácvik chůze, přesedání na vozík, jízdy na vozíku, nácvik sebeobsluhy atd.
 
Léčebná dieta je důležitou součástí léčebného postupu, stejně tak jako
omezení či zákaz některých poživatin (vč.alkoholu). Konzumovat některé
potraviny přinášené návštěvami může být pro Vás nevhodné. Prosíme, respektujte
pokyny oš.personálu týkající se konzumace , uložení potravin
a zejména dodržování hygienických pravidel.
Dietu předepisuje lékař. K uložení donesených potravin je na každé stanici
k dispozici lednice. Potravina musí být označena jménem pacienta. Jedenkrát
v týdnu je obsah lednice kontrolován, závadné potraviny jsou vyhozeny
do odpadu.
V přízemí nemocnice je nainstalován automat na teplé a studené nápoje
a drobné občerstvení.
 
Informace o zdravotním stavu a léčebných postupech poskytuje ošetřující lékař pacientům a pouze osobám blízkým, které jsou uvedeny v informovaném souhlasu s hospitalizací. 
Jste-li výše uvedenou osobou, obraťte se prosím, s žádostí o  poskytnutí informací na ošetřujícího lékaře pacienta v konzultačních  hodinách : 
 

primářka:

  • MUDr. Jana Svatoňová     
  • konzultační hodiny středa 11:00 - 12:30 hod na tel. čísle 233 081 160

lékař: 

  • MUDr. Soňa Lovíšková
  • konzultační hodiny středa 13:00 - 14:00 hod na tel. čísle 233 081 159
 
 
Berte prosím ohled na to, že naším úkolem je prioritně zdravotní péče
o pacienty a také na celkový počet všech pacientů v návaznosti
na několikanásobně vyšší počet příbuzných, kteří všichni chtějí informace.
Své žádosti o osobní informace formulujte stručně a věcně. Za pochopení
a vstřícnost děkujeme.
 
Adresa, www.,telefonní a e-mailové spojení, které lze využít k dohodnutí
si osobní schůzky.
 
RHG spol. s r.o. Nemocnice v Roztokách
Tiché údolí 376
252 63 Roztoky
 
www.rhg.cz
 
ředitel nemocnice:
PhDr. Vladimír Matoušek
tel.: 220 911 032, email: sekretariat.roztoky@rhg.cz
 
sekretariát, pokladna:
Dana Bínová
Ing. Pavlína Ryzáková
tel.: 220 911 032, e-mail: sekretariat.roztoky@rhg.cz
úřední hodiny sekretariát, pokladna:
úterý a čtvrtek od 8,00 hod. do 15,00 hod. ( po dohodě je možné kdykoliv)
 
vedoucí lékař – primář:
MUDr. Jana Svatoňová
tel.: 233 081 152, 233 081 160
 
ošetřující lékař:
MUDr. Soňa Lovíšková, tel.: 233 081 153, 233 081 159
 
hlavní sestra:
Mgr. Monika Plášilová
úřední hodiny:  pondělí 9:00 - 14:00, čtvrtek 9:00 - 14:00
telefon: 723 594 550
e-mail: hlavnisestra@rhg.cz
(v případě nepřítomnosti hlavní sestru zastupuje staniční sestra Bc. Olga Molnárová)
 
staniční sestra 1.p. Bc. Olga Molnárová, tel. 233 081 160, 606 604 564
staniční sestra 2.p. Hana Uhlířová, tel. 233 081 159, 722 695 933
 
zdravotně sociální pracovník: 
Bc. Irena Veselá, DiS.
telefon: 607 005 858
e-mail: socialnisestra@rhg.cz
 
 
 
Návštěvní doba je stanovena každý den mezi 14,00 až 17,00 hod.,
po domluvě se sestrou jsou návštěvy možné nepřetržitě, ale tak, aby nebyl
narušen léčebný režim a provoz oddělení. V takovém případě si vyhrazujeme
právo návštěvu omezit.
 
Pro klidné posezení s pacienty lze využít za příznivého počasí terasu budovy.
Na oddělení je zákaz kouření, požívání alkoholu a omamných látek.
Větší částky peněz a cenné věci doporučujeme předat do úschovy.
 
Zaměstnanci RHG spol. s r. o. Vám přejí brzké uzdravení a spokojenost s pobytem.


 
Úhrada za nadstandardy od 1.6.2022:  
Nezdravotnické služby (pacientské lednice, wifi, péče o osobní prádlo, osobní hygienické pomůcky, osobní služby) 150,04,- Kč včetně DPH/den
Dvoulůžkový pokoj 100,- Kč/den
Dvoulůžkový pokoj s WC a sprchovým koutem 300,- Kč/den


 

Ceník výkonů klinického logopeda na lůžkách dlouhodobé ošetřovatelské péče (00005) nehrazených
zdravotní pojišťovnou VZP od 1.1.2023

 
Komplexní vyšetření klinickým logopedem 550,55 Kč
Cílené vyšetření klinickým logopedem 416,24 Kč
Kontrolní vyšetření klinickým logopedem 208,12 Kč
Logopedická diagnostika doplňující komplexní a kontrolní vyšetření 706,64 Kč
Vyšetření rozumění řeči  1084,16 Kč
Vyšetření rozlišení distinktivních rysů hlásek 1084,16 Kč
Logopedická terapie zvláště náročná poskytovaná při hospitalizaci, v ambulanci, ve stacionáři a v domácím prostředí  815,54 Kč
Logopedická terapie středně náročná poskytovaná při hospitalizaci, v ambulanci, ve stacionáři a v domácím prostředí  632,83 Kč