Rentgen


IČZ: 29014000
IČP: 29014005
Hlavní odbornost pracoviště: 809

Laborantka:

  • Jaroslava Horáková     


ordinační hodiny:

Úterý: 07:30 - 11:30 (nutno lékařské doporučení)

Tel.: 233 081 154