Interní ambulance

IČZ: 29014000
IČP: 29014025
Hlavní odbornost pracoviště: 101

Lékař:

  • MUDr. Soňa Lovíšková

Sestra:

  • Magdalena Jančová


ordinační hodiny:

Pondělí: 07:00 - 09:00 odběry
Středa: 07:00 - 08:00 odběry, 08:00 - 11:30 objednaní pacienti
Čtvrtek: 07:00 - 08:00 odběry, 08:00 - 11:30 objednaní pacienti

na objednání - tel.: 233 081 155