Stížnosti

Stížnosti a připomínky - postup pro vyřizování:

 
 
Připomínky či stížnosti lze podat u staniční sestry, vrchní sestry, primáře, popřípadě na ředitelství nemocnice. Stížnost v písemné podobě lze poslat poštou nebo vhodit do schránky ve vstupní hale nemocnice.
 
Za písemné podání se považuje také stížnost zaslaná e-mailem. Všechny neanonymní stížnosti jsou
evidovány, a projednány příslušným vedoucím pracovníkem s těmi zaměstnanci, jichž (jejichž kompetencí) se stížnost týká.
 
O projednání se provádí zápis. Stěžovatel je nejdéle do 30 dnů vyrozuměn o vyřízení stížnosti.
 
Požadujete-li písemnou odpověď o řešení stížnosti, je třeba podat stížnost písemně, nebo elektronickou poštou (pomocí níže uvedeného odkazu), s uvedením svého jména a adresy, e-mailové adresy, popř.telefonu.
 
 
 
 
Nemocnice Roztoky
Tiché údolí 376
252 63 Roztoky
 
tel.: 220 911 032
email.: sekretariat.roztoky@rhg.cz