Městská nemocnice v Roztokách

Místo, kde dnes nalezneme Městskou nemocnici Roztoky a zároveň sídlo RHG spol. s r.o. nesloužilo vždy svému současnému účelu a dá se říci, že historie tohoto zdravotnického zařízení je opravdu pestrá. Budova nemocnice je spojena se jménem českého etnografa, cestovatele a spisovatele Joe Hlouchy, který sousední vilu "U Zlatohlávků" z roku 1855 nechal přestavět pro svou japonskou manželku v japonském stylu a umístil zde své bohaté sbírky, které nashromáždil během svých cest po dálném východu. Od roku 1927 byla "malá Sakura", jak vilu nazývají místní obyvatelé, známá jako "Japonská čajovna".

Téměř současně vzniká v sousedství pod Hlouchovým vedením z dílny místního stavitele Illicha hotel "Sakura", také v japonském stylu. Až do začátku 2. světové války byl vyhledávaným místem pražské kulturní, politické a podnikatelské smetánky.
Za války použili Němci Sakuru pro Hitlerovu mládež. Ani po válce se společenský život zpět nevrátil, protože budova byla přeměněna na nemocnici. Svůj japonský vzhled však ztratila až počátkem osmdesátých let, kdy byly necitlivými zásahy typické architektonické prvky odstraněny a budova tak ztratila své osobité kouzlo. Od té doby zůstal její vzhled v podstatě zachován.

Jak již bylo řečeno, Sakura sloužila po druhé světové válce jako nemocnice. Po změnách, které s sebou přineslo nové směřování České republiky v devadesátých letech dvacátého století, se postupně měnilo i postavení nemocnice. V roce 1991 město Roztoky požádalo okresní úřad o převedení správy nemocnice pod svou pravomoc s cílem zachovat a rozšířit potřebnou lůžkovou i ambulantní péči v Roztokách s ohledem na neuspokojivou situaci v této oblasti. Od roku 1992 tak nemocnice změnila svého zřizovatele, kterým se stalo město Roztoky a změnil se i její název na "Městskou nemocnici Roztoky".

Od srpna roku 1996 provozuje nemocnici soukromá společnost RHG spol. s r. o. Neefektivní provoz a nutnost podporovat zařízení vysokými dotacemi vedly k rozhodnutí města zprivatizovat provoz nemocnice a zbavit se tak nepříjemné finanční zátěže ve výši 3,5 mil. Kč ročně, kterou dotace na provoz nemocnice představovaly. Od června 2010 je nemocnice v Roztokách, včetně budov a pozemků, ve vlastnictví RHG spol. s r.o.