Návštěvy na lůžkovém oddělení od 31.8.2021

Návštěvy na lůžkových odděleních Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou a nemocnice v Roztokách se povolují za níže uvedených podmínek od 31.08.2021

 

 • Návštěvy budou probíhat pouze po předchozím objednání v čase 14:00 - 17:00, aby na pokoji byla vždy jen jedna návštěva. 
 • Objednávání se provádí v čase 9:00 - 11:00 , na telefonních číslech:
 
Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou: 
 • LDN 1 tel: 315 704 435
 • LDN 2 tel: 315 704 440
 • LDN 3 tel: 315 704 402
 • LDN 4 tel: 315 704 455.
 
Nemocnice v Roztokách:
 • LDN 1 tel: 233 081 160
 • LDN 2 tel: 233 081 159.
 
Návštěvy se účastní v jeden čas nejvýše dvě osoby  u jednoho pacienta na jednom pokoji po dobu nezbytně nutnou.
 
 V době návštěv je možné využít venkovní prostory
 
Před vstupem do nemocnice a na oddělení je nutné:
 
 • 1) Provést si desinfekci rukou.
 •  2) Osoba navštěvující pacienta musí mít po celou dobu návštěvy nový, čistý, plně funkční  respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.  Po dobu návštěvy nesundávat!
 •  3) Pro zvýšení ochrany svých vlastních příbuzných a přátel   doporučujeme vstup s čistými návleky  na boty.
 
Službu konající zdravotní sestra návštěvu  pustí za konkrétním pacientem pouze po předložení průkazu totožnosti společně :
 
 • s dokladem o negativním RT-PCR  testem starým nejvýše 7 dní
 • s dokladem POC (tzv. antigenní) testem starým nejvýše 72 hodin
 • s dokladem, že v době ne delší než  180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění covid-19,
 • s dokladem  o aplikaci druhé očkovací dávky v případě dvoudávkového schématu očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 14 dní
 • s dokladem  o aplikaci očkovací dávky v případě jednodávkového schématu očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 14 dní

 

Za doklad o očkování je považován národní certifikát jehož vzor je zveřejněn na internetových stránkách MZCR, a obsahuje údaje o očkované osobě, podaný typ a datum aplikace vakcíny.