Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

V případě zájmu o zúčastnění se voleb v nemocnici, kontaktujte prosím PhDr. Hacmacovou - tel. 607 005 858.
 

Pokud chcete, aby Vaši hospitalizovaní rodinní příslušníci volili v nemocnici, je zapotřebí nahlásit je do zvláštního seznamu pro jednotlivé MěÚ.