Návštěvy na lůžkovém oddělení od 8.4.2021

Návštěvy na lůžkových odděleních Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou a nemocnice v Roztokách se povolují za níže uvedených podmínek od 8.4.2021

 
 
-  Návštěvy budou probíhat pouze po předchozím objednání, aby na pokoji byla vždy jen jedna návštěva. 
Objednávání se provádí v čase 9:00 - 11:00 , na telefonních číslech:
 
Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou: 
 • LDN 1 tel:315 704 435
 • LDN 2 tel:315 704 440
 • LDN 3 tel:315 704 402
 • LDN 4 tel:315 704 455.
 
Nemocnice v Roztokách:
 • LDN 1 tel:233 081 160
 • LDN 2 tel: 233 081 159.
 
 
- Návštěvy se účastní v jeden čas nejvýše dvě osoby  u jednoho pacienta na jednom pokoji po dobu nezbytně nutnou, max. 15min.
 
- Prozatím není povoleno pacienty přesouvat v době návštěv mimo pokoje, nebo s nimi chodit v době návštěv ven.
 
- Před vstupem do nemocnice a na oddělení je nutné:
 •   1) Provést si desinfekci rukou.
 •   2) Osoba navštěvující pacienta musí mít po celou dobu návštěvy nový, čistý, plně funkční     respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.  Po dobu návštěvy nesundávat!
 •   3) Pro zvýšení ochrany svých vlastních příbuzných a přátel   doporučujeme vstup s čistými návleky  na boty.
 
 
- Službu konající zdravotní sestra návštěvu  pustí za konkrétním pacientem pouze po předložení průkazu totožnosti společně :
 • 1) S platným certifikátem o očkování na COVID 19,
 • 2) nebo po předložení dokladu od ošetřujícího lékaře o prodělání nákazy COVID 19  v době 90 dnů před návštěvou,
 • 3) nebo   platný doklad o prodělaném 48 hodin  starém negativním  PCR testu.

 

Režim návštěv je potřeba z důvodů bezpečnosti pacientů a stále hrozící nákaze koronavirem důsledně dodržovat!