Zákaz návštěv na lůžkovém oddělení

Nadále platí,  vzhledem k nepříznivé situaci a k probíhající nákaze COVID 19, v obou nemocnicích zákaz návštěv.
 
Výjimka návštěv platí u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
  • zde je nutné aby měla osoba navštěvující pacienta po celou dobu návštěvy minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, návleky, ochranný plášť a rukavice
  • návštěvy se účastní v jeden čas nejvýše dvě osoby
  • návštěvu lze připustit pouze s platným potvrzením o negativním výsledku POC testu nebo RT-PCR vyšetření, které absolvovali nejpozději 48hod před návštěvou nebo doloží doklad o prodělání nákazy COVID 19  v době 90dnů před návštěvou.