Režim návštěv od 26.8. na lůžkových odděleních za přísných hygienických podmínek

Režim návštěv od 26.8.2020 na lůžkových odděleních za přísných hygienických podmínek.

 

Aby nedocházelo k nashromážděni návštěv na pokojích, je nutné se při vstupu domluvit se službu konajícím personálem. 

Návštěvy od 26.8. do odvolání  pouze ve středu a v neděli 14 - 17 hod - jedna osoba / maximálně 15 min, nutnost použití roušky - po celou dobu návštěvy, včetně venkovních prostor.

V našem zdravotnickém zařízení je prováděn pravidelný úklid, dezinfekce ploch a povrchů. Ve společných prostorách a na jednotlivých oddělení jsou k dispozici dávkovače s dezinfekčními přípravky na ruce. 

Lůžková část - pro návštěvy přicházející na lůžková oddělení, které mají snížit riziko kapénkového  a kontaktního přenosu infekce, platí do odvolání:

 • návštěva na dobu nezbytně nutnou
 • povinnost nosit správně nasazenou čistou ústenku nebo šátek, šálu, tak aby byla zakryta ústa a nos
 • roušku je možné zakoupit na oddělení za 20,-Kč
 • zákaz používání respirátoru s výdechovým filtrem
 • povinnost používat jednorázové návleky na obuv  při vstupu na oddělení
 • návleky zakoupíte na oddělení za 10,-Kč
 • návleky prosím neodnášejte a vhazujte je při odchodu do určeného odpadkového koše označeného ,,INFEKČNÍ ODPAD´´
 • dodržovat hygienu rukou (časté mytí nebo dezinfekce rukou - dávkovače s dezinfekcí jsou k dispozici na oddělení)
 • v případě, že vykazujete příznaky onemocnění (teplota, kašel ...), návštěvu prosím odložte
 • nesahat si rukama na obličej, ústa, nos a oči
   

Děkujeme za pochopení